Poseł Stanisław Piotrowicz

Spotkanie w Towarzystwie Św. Brata Alberta w Przemyślu

10 września  2017r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wziął udział w uroczystym  spotkaniu w Towarzystwie Świętego Brata Alberta w Przemyślu, podczas którego miał sposobność skierować do zebranych przemówienie dotyczące bieżących wydarzeń politycznych w kraju.