Poseł Stanisław Piotrowicz

Promocja książki Ministra Sprawiedliwości Węgier J.E. László Trócsányiego w Warszawie

20 października 2017r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wziął udział w uroczystym spotkaniu podczas, którego J.E. László Trócsányi - Minister Sprawiedliwości Węgier, zaprezentował polskie tłumaczenie swojej książki pt. „Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier; Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska”. W czasie promocji swojej książki autor przedstawił problematykę  współczesnego węgierskiego konstytucjonalizmu. Książka została wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydawnictwo Sejmowe.

Źródło:

http://www.iws.org.pl/konferencje/31-Promocja%20ksi%C4%85%C5%BCki%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20W%C4%99gier%20J.E.%20L%C3%A1szl%C3%B3%20Tr%C3%B3cs%C3%A1nyiego

Zdjęcia:

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9912,promocja-ksiazki-wegierskiego-ministra.html#prettyPhoto[pp_gal]/2/