Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie

11 kwietnia 2016r. - W Krośnie odbyły się obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej. Rozpoczęły się one wygłoszeniem referatu okolicznościowego przez Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jana Gancarskiego. Następnie modlitwę za poległych poprowadził Archiprezbiter Ks. Prałat Jan Bielec, a następnie zostały odczytane Apele Pamięci. Podczas tej uroczystości uroczyście zsadzono „Dąb Katyński”, który został przewieziony z Katynia. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Katynia. Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach. Oddając hołd poległym kwiaty w jego imieniu złożyła Sabina Kozubal.

VI rocznica Tragedii Smoleńskiej

10 kwietnia 2016r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wziął udział w obchodach VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej odbywających się w Warszawie. Podczas uroczystości w tym dniu dokonano również odsłonięcia na gmachu Ministerstwa Rozwoju tablicy upamiętniającej Grażynę Gęsicką – Minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007. W trakcie tych obchodów przemówienie wygłosił Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Otwarcie biura w Jedliczu

3marca2016_1.jpg 3 marca  2016r. - W Jedliczu odbyło się uroczyste otwarcie biura poselsko-senatorskiego następujących parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: senator Alicji Zając, posłów: Stanisława Piotrowicza, Piotra Babinetza i Bogdana Rzońcy. Poświęcenia nowootwartego biura dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Stanisław Turoń. Podczas uroczystości otwarcia zwracano szczególną uwagę, że wielokrotnie podkreślana potrzeba istnienia w Jedliczu miejsca umożliwiającego bliższy i częstszy kontakt parlamentarzystów z wyborcami doczekała się spełnienia. Parlamentarzyści zapraszają do siedziby biura, która mieści się w parafialnym domu katechetycznym w Jedliczu.

Więcej…

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Krośnie

28 lutego 2016r. - W Krośnie odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Farnej. Po jej zakończeniu Światowy Związek Sybiraków Oddział w Krośnie nadał odznaczenie ks. prał. dr. Andrzejowi Chmurze oraz ks. Dariuszowi Wilkowi za szczególne zasługi dla tej organizacji. Następnie zaproszeni gości oraz mieszkańcy Krosna przeszli pod tablicę „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego” przy ul. Portiusa, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Poseł Stanisław Piotrowicz ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł osobiście uczestniczyć w tej uroczystości. Kwiaty pod tablicą złożyła w jego imieniu Sabina Kozubal.  Oprawę muzyczną podczas Mszy Św. oraz uroczystości pod tablicą zapewnili uczniowie z Technikum nr 6 w Krośnie.

Więcej artykułów…

Strona 10 z 11