Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności

Otwarcie Sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 Krosno

14 czerwca 2017r. - Odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z kompleksem dydaktycznym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara  w Krośnie. Poseł ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł osobiście uczestniczyć w tych wydarzeniach. W jego imieniu udział wzięła Sabina Kozubal.
Część artystyczną przygotował, działający przy szkole zespół „Admiratio”. Kolejnym punktem uroczystości były wpisy do pamiątkowej księgi oraz poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych. Kolejna krośnieńska szkoła z wieloletnią tradycją wzbogaciła się o piękny obiekt, który podniesie atrakcyjność zajęć, zarówno dydaktycznych, jak i praktycznych.

Seminarium pod patronatem Sł. Bożej Anny Jenke w Błażowej

30 maja 2017r. - W Błażowej odbyło się seminarium na temat „Tylko miłość zwycięża świat”, które wpisuje się w obchody rocznicowe z okazji stulecia objawień Matki Bożej Fatimskiej Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Marcina, po zakończeniu której uczestnicy seminarium przeszli do hali sportowej Gimnazjum w Błażowej. Poseł Stanisław Piotrowicz podczas spotkania miał okazję wygłosić przemówienie do zebranych, a także wziąć udział w dyskusji.

http://www.gimnazjum.blazowa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=400:seminarium-tylko-mio-zwycia-wiat&catid=2:artyku

Uroczystości w Strachocinie

28 maja 2017r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystej  pielgrzymce parlamentarzystów do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Mszę Świętą koncelebrowali kapłani pod przewodnictwem ks. bpa Jana Niemca.

Źródło i zdjęcia:

http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=6&subpage=AD%202017&nazwa=%EF%BB%BFPielgrzymka%20parlamentarzyst%C3%B3w&str=1

Obchody Konstytucji 3-go Maja Iwonicz

3 maja 2017r. -W Iwoniczu odbyły się uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, następnie wszyscy zebrani, przeszli pod Krzyż Milenijny. W imieniu posła Stanisława Piotrowicza kwiaty pod krzyżem złożył Grzegorz Kazimierski. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza.
W dniu  3 maja br. obchody Święta Narodowego odbyły się także w Krośnie oraz w Rymanowie, gdzie również w imieniu posła zostały złożone kwiaty.

Strona 3 z 11